Hotline: 0919774460

Giỏ hàng

Thương hiệu Smato

Smato là thương nổi tiếng cung cấp dụng cụ cầm tay, bộ dụng cụ sửa chữa đến từ Hàn Quốc!

Sản phẩm thuộc thương hiệu

Túi đựng dụng cụ 2 ngăn Smato HQ-21
Túi đựng dụng cụ 2 ngăn Smato HQ-21
01

176.000 196.000

Túi đựng que hàn Smato Hàn Quốc
Túi đựng que hàn Smato Hàn Quốc
01

211.000 265.000

Túi đựng dụng cụ Smato HQ-03
Túi đựng dụng cụ Smato HQ-03
01

222.000 272.000

Túi đựng đồ nghề Smato HQ-04
Túi đựng đồ nghề Smato HQ-04
01

226.000 276.000

Túi đựng dụng cụ dành cho thợ Smato
Túi đựng dụng cụ nhiều ngăn Smato
Túi đựng dụng cụ nhiều ngăn Smato
01

295.000 365.000

Túi đựng dụng cụ cầm tay Smato
Túi đựng dụng cụ cầm tay Smato
01

382.000 420.000

Túi đựng dụng cụ sửa chữa Smato
Túi đựng dụng cụ sửa chữa Smato
01

454.000 499.000

Túi đựng dụng cụ và đinh ốc Smato
Túi đựng dụng cụ và đinh ốc Smato
01

503.000 553.000

Túi dụng cụ dành cho thợ Smato
Túi dụng cụ dành cho thợ Smato
01

519.000 569.000

Túi đồ nghề Smato đa năng
Túi đồ nghề Smato đa năng
01

739.000 789.000

Túi đựng dụng cụ cơ khí Smato
Túi đựng dụng cụ cơ khí Smato
01

755.000 805.000

Túi đồ nghề nhiều ngăn Smato
Túi đồ nghề nhiều ngăn Smato
01

755.000 815.000

Túi đồ nghề dành cho thợ điện
Túi đồ nghề dành cho thợ điện
01

919.000 969.000

Túi đựng dụng cụ sửa chữa cầm tay
Túi đựng dụng cụ sửa chữa cầm tay
01

1.650.000 1.799.000

Áo đựng dụng cụ dành cho thợ
Áo đựng dụng cụ dành cho thợ
01

2.060.000 2.150.000

Bộ dụng cụ Smato 9 chi tiết
Bộ dụng cụ Smato 9 chi tiết
01

950.000 1.100.000