Hotline: 0919774460

Giỏ hàng

Thương hiệu OEM

Thương hiệu OEM là để chỉ đây là sản phẩm được thương mại trực tiếp từ nhà sản xuất gốc mà không được phân phối hay đặt hàng từ một thương hiệu cụ thể nào.

Sản phẩm thuộc thương hiệu

Bộ 8 mũi khoan lấy nút gỗ Φ6mm-Φ16mm
Bộ 8 vòng giới hạn mũi khoan 3-16mm
Bộ 6 mũi khoan cưa 3-8mm phủ titanium
Bộ 10 mũi khoan cưa đa năng 3-13mm
Bộ 10 mũi khoan cưa đa năng 3-13mm
01

159.000 189.000

Bộ 2 mũi khoan bản lề 5mm và 1/4
Bộ 2 mũi khoan bản lề 5mm và 1/4
01

169.000 199.000

Băng buộc cành cây
Băng buộc cành cây
01

8.000 10.000

Bộ 5 cuộn băng buộc cành cây
Bộ 5 cuộn băng buộc cành cây
01

25.000 50.000

Băng keo ghép cây tự dính
Băng keo ghép cây tự dính
01

50.000

Tay quay taro tự động M5-M12
Tay quay taro tự động M5-M12
01

190.000

Ghim bấm gỗ Tự Lực 16/6 5000 kim
Ghim bấm gỗ Tự Lực 16/6 5000 kim
01

35.000 65.000

Bộ 4 mũi khoan bản lề tự định tâm
Tay quay taro M1-M10 độ dài 175mm
Tay quay taro M1-M10 độ dài 175mm
01

95.000 135.000