0

Dụng cụ, thiết bị, hoá chất làm sạch

146 Sản phẩm

Hiển thị

Bàn hút bụi SPPV01754

Sử dụng cho model: LP 1/16 ECO B (ASDO15511)

0

Số lượng

Mua ngay
Túi lọc bụi cấp độ Micro bộ 10 cái KTRI04795

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GP 1/35 W&D (ASDO15019).

0

Số lượng

Mua ngay
Túi giấy bộ 10 cái KTRI03035

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GP 1/35 W&D (ASDO15019

0

Số lượng

Mua ngay
Bàn hút bụi cho máy hút bụi SPPV02005

Sử dụng cho model: LP 1/16 ECO B (ASDO15511)

0

Số lượng

Mua ngay
Hộp để dụng cụ MPVR10281

Sử dụng cho model: LP 1/16 ECO B (ASDO15511)

0

Số lượng

Mua ngay
Cốc lọc giấy và nắp nhựa FTDP00659

Sử dụng cho các model: 

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019).

0

Số lượng

Mua ngay
Cốc lọc có thể vệ sinh và nắp nhựa FTDP00654

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019)

0

Số lượng

Mua ngay
Cốc lọc Hepa và nắp nhựa FTDP00657

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019).

0

Số lượng

Mua ngay
Nắp nhựa MPVR28723

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019).

0

Số lượng

Mua ngay
Cốc lọc giấy FTDP00528

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019)

0

Số lượng

Mua ngay
Cốc lọc có thể vệ sinh FTDP00583

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019).

0

Số lượng

Mua ngay
Lọc vải FTDP28755

Sử dụng cho các model:

YP 1/27 W&D (ASDO15072)
GS 1/33 W&D (ASDO15036)
GS 1/41 W&D (ASDO15039)
GS 3/62 W&D (ASDO15043)
GS 3/78 W&D (ASDO15044)
GP 1/35 W&D (ASDO15019).

0

Số lượng

Mua ngay

Lọc sản phẩm