Hotline: 0919774460

Giỏ hàng

Thẻ : nút ống mềm

Nút bít ống mềm tưới phun mưa, nhỏ giọt 16mm

  • Màu sắc : đen.
  • Chất liệu : Nhựa.
  • Dùng dể bịt cuối đường ống 16mm.