Hotline: 0919774460

Giỏ hàng

Thẻ : miết mạch keo silicon

Miếng miết mạch keo silicon kiêm nắp đạy ống keo

  • Miết mạch keo silicon tăng tính thẩm mỹ của công trình xây dựng
  • Kiểm nắp đạy bảo vệ ống keo khỏi hỏng
  • Nhỏ gọn tiện dụng có thể đút túi dễ dàng
  • Giá rẻ, sử dụng đơn giản

Bộ 5 miếng miết mạch silicon

  • Miết mạch keo silicon tăng tính thẩm mỹ của công trình xây dựng
  • Kiểm nắp đạy bảo vệ ống keo khỏi hỏng
  • Nhỏ gọn tiện dụng có thể đút túi dễ dàng
  • Giá rẻ, sử dụng đơn giản