Hotline: 0919774460

Giỏ hàng

Thẻ : băng keo ghép cây

Băng keo ghép cây tự dính

  • Mỏng và dai truyền tải ánh sáng tốt

  • Tự dính giúp ghép cây nhanh hơn

  • Bảo vệ mối ghép tốt nhất

  • Chống thấm nước và vi khuẩn có hại

Bộ 5 cuộn băng keo ghép cây tự dính lõi B

  • Tự dính giúp ghép cây nhanh hơn

  • Mỏng và dai truyền tải ánh sáng tốt

  • Chống thấm nước và vi khuẩn có hại

  • Bảo vệ mối ghép tốt nhất